Kindlustusjuhtumi käsitlemine


Kui Sinu autoga juhtub õnnetus, võtame kogu asjaajamise kindlustusfirmadega enda peale. Liiklusõnnetuse või muu kindlustusjuhtumi toimumise korral pöördu kahju registreerimiseks julgesti meie esindusse. Registreerime kahju Sinu eest, teavitame kindlustusseltse ja teeme vajalikud kalkulatsioonid sõiduki remontimiseks.

Kui sattusid liiklusõnnetusse, sõiduk varastati või läks põlema, teata sellest kohe:

110 politseile, kui liiklusõnnetuses:

 1. said kannatada inimesed,
 2. osalenud osapooled ei jõudnud õnnetuse põhjustaja osas kokkuleppele;
 3. osalenud auto või selle osad on lõhutud või varastatud;
 4. põhjustasite kahju, aga kahju saaja ei ole teada;

112 päästeametile, kui tegemist on:

 1. tulekahju, plahvatuse või muu avariiga (v.a liiklusõnnetus);
 2. õnnetuse tõttu tekkida võiva keskkonnareostusega;

Kui satud liiklusõnnetusse, kus politsei ja päästeameti kaasamine ei ole vajalik:

 1. Täida sündmuskohal blankett „Teade liiklusõnnetusest“;
 2. Pärast teateblanketi täitist teata esimesel võimalusel kahjust oma kindlustusseltsile või Jukar-i esindajale. Kahjust võid anda teada e-posti kaudu.

Liikluskahju käsitlemiseks vajalikud dokumendid:

 1. Täidetud blankett: „Teade liiklusõnnetusest“;
 2. Sõiduki registreerimistunnistus;
 3. Õnnetuse hetkel roolis olnud juhi juhtimisõigust tõendav dokument;
 4. Volikiri, kui kasutad sõidukit volitusega;
 5. Liikluskindlustuse poliis;
 6. Muud dokumendid, mis võivad juhtumiga seotud olla.

Kaskokindlustuse kahjukäsitlemine

Omavastutuskindlustuse ehk kaskokindlustuse korral hüvitatakse kahju, mis ei kuulu hüvitamisele liikluskindlustuse kahjuhüvitamise korras. Kahjukäsitlemiseks on vaja järgmisi dokumente:

 1. Kehtiv kaskokindlustuse poliis;
 2. Sõiduki registreerimistunnistus;
 3. Juhtimisõigust tõendav dokument;
 4. Muud dokumendid, mis võivad juhtumiga seotud olla.

Liiklusõnnetuse menetlemise korda reguleerib Vabariigi Valitsuse määrus nr 68.

Blankett „Teata liiklusõnnetusest“


 1. Tagasiside - kindlustusjuhtumi käsitlemine

 2. Teie soovid, ootused ja tähelepanekud on meile olulised, sest vaid nii saame pakkuda Teile aina paremat teenindust. Palun täpsusta siin, mis Sulle meie esinduses silma jäi, mis head meelt valmistas või pahandas. Vaatame Teie kirja üle ja teeme kõik endast sõltuva, et Sul oleks põhjust meie teenindusega rahul olla.

 3. Nimi:*
  Kirjutage oma nimi.
 4. E-mail*
  Kontrollige palun E-mail.
 5. Kommentaar:*
  Kirjutage kommentaar.
 6. Turvakood:
  Turvakood: Invalid Input
 7.